Bashkia Selenicë fton të gjithë organizatat e shoqërisë civile të bëhen pjesë e aplikimit.
Programi “Evropa per Qytetaret ” ka hapur Raundin e dytë të thirrjeve me afat shtator 2020. Thirrjen per propozime për komponentin e Shoqerisë Civile e gjeni në linkun si vijon.
– Thirrja për Projektet e Shoqerisë Civile me afat Kohor 1 shtator 2020.Dhe i drejtohet të gjitha organizatave të shoqërisë civile që janë pjesë e Bashkisë (Në rastin konkret të Bashkisë Selenicë, të cilët mund të jenë partnere të Bashkisë në aplikimin për projekt).
AlbaniaUSA